Pro optimální zobrazení stránek doporučuji používat prohlížeč, podporující kaskádové styly úrovně 2 (CSS2).
oddíl Ju-Jitsu Praha TJ Sokol Vršovice Security ZONE dnes je | naposledy aktualizováno

÷ O nás a o cvičení

"Vy západní lidé, když chcete poznat tajemství motýla, rozřežete ho na malé kousky, dáte je pod mikroskop, popíšete je a myslíte si, že jste pochopili podstatu motýla.
Ale motýl to je křehké nic, které se třepotá támhle ve vzduchu."
(Daisecu Suzuki)

Kdo jsme?

Jsme zhruba 50-100 členný pražský oddíl, věnující se cvičení Ju-Jitsu, původně starodávnému japonskému bojovému systému, který jsme postupně upravili pro použití v 21.století a s moderními bojovými prostředky. Může to znít naivně, ale třebaže cvičíme bojové umění, cvičíme především pro radost a dobrou náladu. Náš systém, který jsme od roku 2001 velmi proměnili na základě zkušeností z čínských (převážně vnitřních) stylů, je především vysoce efektivní sebeochrannou s prvky "veselého dlouhého života". Jako sebeobranný systém s metodami obvyklými pro výcvik speciálních jednotek se uplatňuje až na vyšší úrovni pro pokročilé.

Zcela unikátní jsme v důrazu na bojovou gymnastiku (gymnastické prvky převzaté z bojové akrobacie, kobujutsu, ze "zoo" Systemy a z tradičních čínských škol), vyvinuli jsme celou řadu vlastních metodik (specifický způsob cvičného zápasu, trénink za pomoci konzerv atd.) a naším cílem je harmonie těla a ducha. Přičemž tělo, to je práce s prostorem, s protivníkem, se zbraní. A duch, to je práce s vlastními nedostatky, humor, nadhled a sebepřekonávání.

Ju-Jitsu v našem podání, to je systém úhybů, veselé improvizace a technik (úderovka, páky, hody a malé zbraně). Hodně dbáme na schopnost přechodu boje na zem (pády a ne-waza) a na pohybový rozvoj (každý technický stupeň vyžaduje zvládnutí několika netriviálních gymnastických prvků).

Máme vlastní instruktorskou školu, silný instruktorský tým (jaro 2010: 15 aktivních instruktorů, z toho 7 mistrů) 7 odlišných cvičebních skupin v různých výkonnostních třídách a s různým zaměřením a jsme licencovanými zástupci World Ju-Jitsu and Kobudo Organisation v České republice. Naše adresy jsou:

Trenérský tým pak je soustředěn v samostatné organizaci DIBU. Ucelený přehled organizační struktury, kontakty a bankovní spojení najdete v samostatném souboru FAQ. Zde pak chronologický přehled všech mistrů Ju-Jitsu Praha.


WJJKO - světový svaz, do něhož patříme

znak World Ju-Jitsu Kobudo Organisation Jsme členy celosvětové World Ju-Jitsu Ko-Budo Organization (WJJKO), zahrnující více jak 50 zemí, se sídlem v italském Miláně. WJJKO se transformovala z World Ju Jitsu Federation, která je dodnes aktivní například ve Velké Británii a kterou zastupuje rovněž soke Robert Clark. Celosvětově se WJJKO hlásí k Traditional Ju Jitsu Kobudo Fondation a k Nippon Koden Kobudo, zastupované soke Fumonem Tanakou (Japonsko).

Hlavními představiteli WJJKO v zahraničí a v ČR jsou:

Dlouhá leta jsme byli členy Federace Ju-Jitsu Česká republika (FJJČR), která zastřešovala zhruba deset oddílů z celé republiky, ale po mnoha neshodách jsme v dubnu 2005 založili vlastní svaz Ju-Jitsu Česká republika s technickým garantem shihanem Ladislavem Petrášem, 7. Dan Ju-Jitsu. WJJKO v zastoupení pana G. S. Bertolettiho nám udělila licenci pro zastupování WJJKO v ČR a tak jsme od 1. 4. 2005 vedle FJJČR druhou plnoprávnou licencovanou organizací, šířící Ju-Jitsu v České republice. Těší nás, že většina oddílů z FJJČR vyjádřila přání s námi spolupracovat a stát se členy JJČR.

Naši adresu můžete nalézt mezi oddíly celého světa - např. na shrnujících italských či izraelských stránkách Ju-Jitsu, popř. na německých stránkách Kobudo. Jsme hrdi, že jsme jediní, kteří zde Českou republiku reprezentují.


Čemu se věnujeme? Co děláme? Jak myslíme?

Na jednoduchou otázku bývá často těžká odpověď. Tomu, co cvičíme, říkáme Ju-Jitsu, protože to je systém, kterému se věnujeme nejdéle (od 1988) a je také nejotevřenější a nejlépe dovoluje integrovat do sebe všechny ostatní prvky.

Skutečné, ať už klasické nebo moderní, Ju-Jitsu však je v našem cvičení obsaženo jen asi 75%, zbytek jsou pohybové a v některých případech těž zbraňové a strategické doplňky odjinud (viz níže). Nejsme prioritně zaměřeni na boj na ulici ani na sportovní zápas. Naše cesta chce vést ke zvýšení sebeúcty, k nalezení nových cest a cílů v životě, k celkovému pohybovému a duševnímu rozvoji člověka. Sebeobrana je jen nedílnou součástí toho všeho. Je to jen přidaná hodnota. (více o cílech níže).

Kromě japonského Ju-Jitsu (psáno též ju-jutsu, jiu-jitsu, džiu-džitsu atd.), uipraveného částečně na základě moderních metodik a zkušeností, je součástí našich cvičení řada prvků z čínských a filipínských stylů, např. Wing-Chun, Tai-Chi, Chan Shaolin Si & Dju su Kung-Fu nebo arnis (viz vývoj cvičení).

Od roku 2006 zařazujeme do našich cvičení systematicky bojové pohybové prvky ze Systemy (tedy ještě dříve, než se v ČR Systema stala se velkou módou). A díky dlouholetým přátelským kontaktům s Rainerem Seibertem, 6. Dan Kobudo (Kobudo-Kwai International, Německo) a Liborem Rožnovjákem, 4. Dan Hanbo-Jitsu (KOBUJITSU, ČR), obsahují naše cvičení též práci s krátkou a středně dlouhou holí a také japonské cvičení rekondičních masáží Shiatsu.

Máme vypracovánu vlastní několikaletou metodiku, jsme průkopníci v řadě cvičení bojové gymnastiky a strategických postupů (např. boj se skupinou, boj v týmu, ženská sebeochrana, speciální metody reakcí a uvolňování atd.).

Účastníme se každoročně mnoha seminářů a sami jich několik pořádáme, abychom, jak se říká "udrželi vodu tekoucí a životadárnou". Jejich přehled najdete zde. Videoukázky z našich největších akcích - každoročních výcvikových táborů u moře - pak zde: Port Grimaud 2007, Cesenatico 2008.

Krátká historie

Pro rychlou představu: naše mateřská základna je umístěno v TJ Sokol Praha Vršovice nad vršovickým "dolíčkem" už 16 let (od roku 1994). z počátků cvičení Počátky našeho cvičení jsou však mnohem starší - jsou spojeny se pragmatickým založením 207. ZO Svazarmu (pozdějším Klubem Omega), zaměřenou na branný pobyt dětí v přírodě (náhrada Skauta), a rokem 1985.

V roce 1988 jsme absolvovali první seminářeJissai-Jitsu s L. Petrášem z Olomouce (pozn.: Jissai-Jitsu byla krycí značka Ju-Jitsu, které se před rokem 1989 nesmělo v ČR vyučovat).

Začátkem 90. let jsme přijali zkouškový systém WJJKO. Od konce roku 1994 jsme součástí oddílu judo v TJ Sokol Praha Vršovice. Viz plánek. Dnes je nás už tolik, že bylo potřeba rozdělit cvičence podle technických a pohybových schopností a dovedností do pěti skupin.

Pro představu foto z 1. Grand semináře 2003 a z 3. Grand semináře 2005. A další fotogalerie.

Trocha statistiky

Od roku 1985 do dneška prošlo oddílem na 500 lidí, z toho asi čtvrtina žen. V současnosti se průměrná účast na cvičení v jednotlivých oddílech pohybuje od 12 - 35 lidí. Nejstaršími cvičenci jsou lidé s pěti křížky na krku, nejmladším je 17 let. Pyšníme se také tím, že u nás v průběhu posledních asi pěti let cvičili lidé z Irska, Anglie, Slovenska, Havaje, Slovinska, Ukrajiny, Ruska a Bulharska. Naši lidé naopak sjezdili po světě, co se dalo a přinesli informace ze cvičení z Anglie, Finska, USA, Kanady, Austrálie, ruského Dálného východu, Argentiny a Patagonie (najdete v archívu).

Na cvičení k nám dojíždějí pravidelně lidé i z míst mimo Prahu. Cvičí u nás velmi mnoho vysokoškoláků. Můžeme se dokonce pochlubit jedním velmi zvláštním prvenstvím - patříme mezi neuniverzitní oddíly s nejvyšším průměrným dosaženým vzděláním v republice. V současné době u nás cvičí několik PhD a více jak 50% cvičenců má titul Bc nebo Mgr.

Vývoj cvičení

Dlouhou dobu jsme cvičili pouze klasickou cestu, reprezentovanou mistry WJJKO. V roce 2000 jsme začali hledat prvky, které by obohatily naše cvičení a daly mu realističtější rozměr. Za inspiraci vděčíme především školám:

Cvičení Ju-Jitsu vedou dnes čtyři trenéři: Ivan Vágner (III. Dan Ju-Jitsu),  Pavel Kratina (I. Dan Ju-Jitsu), Tomáš Slunéčko (I. Dan Ju-Jitsu), Mirek Roxer (I. Dan Ju-Jitsu), Luděk Bitner (I. Dan Ju-Jitsu) a Petr Kubelík (I. Dan Ju-Jitsu) s instruktorským týmem (instruktorský tým v 1/10 8x mistr.stupeň, 3x 1.kyu, 6x 2.kyu). Akreditace je možné si ověřit u zastřešující organizace Ju-Jitsu ČR nebo přímo u WJJKO.

Oddíl má vlastní program individuálního pedagogického rozvoje včetně náročných postupových zkoušek pro instruktory (2. a 1. stupeň). Zkoušky na jednotlivé technické stupně se skládají vždy koncem roku v prosinci, vyjímečně i v březnu nebo začátkem léta. Součástí instruktorské akreditace je absolvování dvanáctihodinového kurzu první pomoci ČČK (Základní norma zdravotnických znalostí) a série hodnocených tréninků.

Do konce roku 2002 byla naší součástí též skupina Kobudo pod vedením Zdeňka Havlíka, II. Dan Hanbo-Jitsu a Petra Batala (2.kyu Hanbo-Jitsu). V letech 2002-2003 jsme pak úzce spolupracovali s Matějem Novákem (III.Dan Ju-Jitsu WJJKO, II.dan Yamaue Aiki-Jutsu).

Od roku 2003 jsme výrazně posílili především stránku bojové gymnastiky a akrobacie a to jednak ze zkušeností s cvičení Manchoevské gymnastiky a bojového tai-chi s Luďkem Prudkým z Olomouce a druhak z obdivu k lidem z Nogravity (podle hesla: To by bylo, abychom to nedokázali také!:-). Čas od času jezdíme na "čištění pramenů" za Romanem Kohoutkem (5.Dan Karate-do, 1.Grad Allkampf-jitsu, 1. Dan Jiu-jitsu) do Strakonic, za Karlem Doležalem (8.Toan Chan-Shaolin-Si & Dju-Su) do Ostravy a za Ladislavem Petrášem (7.Dan Ju-Jitsu WJJKO) do Olomouce.

Seznam mistrů, kterých si nejvíce vážíme, a kteří byli ochotni přijet cvičit za námi až do Vršovic, najdete zde.


Kdy a kde se cvičí?

Od roku 1994 se cvičí v judosále a na pódiu TJ Sokol Praha Vršovice a to každé úterý a čtvrtek 19.00 - 21.45 (podrobnosti níže). V neděli 17.00-20.00 je obvykle společné cvičení, následované dozorovanou individuální přípravou (seberozvoj, osobní techniky, příprava na zkoušky) pro všechny, kteří prošli min. kurzem, pokud neprobíhá speciální program pro určité období (např. sebeobrana pro ženy, zbraňové nebo taktické semináře, bojová akrobacie, speciální tréninky pro instruktory atd.).

V letech 2006-2008 k nám patřila též začátečnická skupina v Dento-Ryu-Budokan v Praze 8 Libni.

Co se cvičí


Upozornění: Naše cvičení není zaměřeno jen na sebeobranu, ale na celkový rozvoj. Nemáme zájem o rváče, ale o ty, kteří na sobě chtějí pracovat. Věk nerozhoduje, ani drobné zdravotní problémy, ty se konečně cvičením upraví samy. Rozhodující je chuť a trpělivost.

Toto jsou naše cíle:

  • výborná tělesná kondice
  • duševní vyrovnanost a harmonie (cvičení je výbornou protistressovou průpravou zvláště pro studenty/ky a manažery/ky)
  • netradiční pohybové dovedností - gymnastika a bojová akrobacie (včetně té filmové:-)
  • zvýšení schopnosti soustředění a relaxace
  • dobrý základ pro řešení situací ohrožení
  • kvalitní sebeochrana i sebeobrana
  • veselá a harmonická mysl
  • napravení civilizačních problémů (bolavá záda, nepohyblivý krk, povadlé břicho:-)

Pravidelný trénink - především speciální pohybová cvičení - má velké zdravotní účinky: uvolňuje klouby, rovná páteř, zlepšuje dech, prohřívá a prokrvuje pokožku a vyplavuje pot a adrenalin. Pravidelným cvičením člověk mládne - to samozřejmě neplatí jen pro nás, to platí obecně.

Věk ani pohlaví nerozhoduje. V současné době u nás cvičí zhruba patnáct žen a patnáct cvičenců je starších 40 let. Dolní hranice pro cvičení je 15 let.

Cvičení se dělí na tyto skupiny:

D (dětský oddíl)

Obsah: Základy bojového umění, gymnastiky a pohybu. Pády na měkké podložce. Hry a hříčky. Podmínky: od 5 let. Doba cvičení: není zadáno. Lokace: v současné době neotevřen

C1 (vstupní kurz)

Obsah: Základy pohybu, techniky a taktiky. Zlepšení kondice. Podmínky: dovršení 15 let. Doba cvičení: 3 měsíce, 1x týdně a 1x víkendový seminář. Termíny kurzu: říjen - prosinec. (základní informace)

C2 (kurz ženské sebeobrany)

Obsah: Strategie a taktika, řešení nouzových situací, použití netradičních prostředků. Základy šermu holí. Podmínky: dovršení 15 let. Doba cvičení: 6 lekcí + 1 adrenalinová zkouška. Termíny kurzu: duben - červen. (základní informace)

B (začátečníci)

Obsah: Techniky 6.-5. kyu. Výcvik v základních pohybových dovednostech, atemi-waza (kopy a údery) a ukemi-waza (pády). Základní prvky systému. Drilová příprava pro sebeobrané situace. Základy bojové gymnastiky. Podmínky: zdravotní způsobilost, dosažení 6.kyu JJ (vstupní kurs). Doba cvičení: 6-12 měsíců, 2x-3x týdně. (příklad týdenního rozvrhu)

B+ (středně pokročilí)

Obsah: Techniky 4.-3. kyu. Vstupy. Atemi-waza (trénink do lap). Základy střetného boje, chladných zbraní a boje se skupinou. Tui-shou. Bojová gymnastika a základy bojové akrobacie. Podmínky: dosažení 4. kyu JJ. Doba cvičení: 1 - 1,5 roku, 2 - 3x týdně. (příklad týdenního rozvrhu)

A (velmi pokročilí)

Obsah: Techniky od 3. kyu výše. Kombinační dovednost, využití nohou a zbraní. Boj v nestandardních podmínkách. Takticko-strategická příprava. Trénink do lap a ve skupině, práce s prostorem, boj na zemi. Bojová akrobacie. Cvičení se blíží svou náročností výkonnostnímu sportu. Podmínky: dosažení 3. kyu, gymnastická způsobilost, vysoká docházka, uznání způsobilosti trenérem. (příklad týdenního rozvrhu)

A+ (instruktoři)

Podmínky: dosažení min. 2. kyu, interní atesty. (příklad týdenního rozvrhu)

P (skupina Psí)

Obsah: Řízený a volný zápas, drilování, specifické sportovní prvky. Podmínky: Dosažení min. 5. kyu JJ a uznání způsobilosti trenérem. Doba cvičení: momentálně neotevřeno.

R (rekrea)

Obsah: Nespecifikováno, zpravidla 6.-4. kyu. Volnější cvičení, strukturované tak, aby jej mohli cvičit lidé i s nějakým handicapem (rekonvalescence, chronická zranění, počáteční měsíce gravidity...) nebo ti, kteří nemají čas na pravidelné cvičení nebo nemají zájem o pilování techniky. Práce s holí, přirozený rozvoj bojové gymnastiky. Podmínky: min. zdravotní způsobilost, dosažení 6.kyu JJ (vstupní kurs). Doba cvičení: každá neděle.

S (Shiatsu)

Obsah: Protahovací a posilovací cviky k uvolnění energetických blokád  celém těle a vzájemné ošetření a automasáže problematických partií. Podmínky: nejsou. Doba cvičení: viz.

 Další podmínky

Všichni cvičenci musí být členy Sokola, to jest vyřídit si průkazku, známky atd. (cca 400 Kč na rok). Orientační cena pro Kurs: 1200,- Kč na tři měsíce. V ceně pomůcky, speciální seminář a oddílové tričko, Další informace získáte před tréninkem nebo na adrese jujitsujujitsu.cz.A hrst informací a vzpomínek navíc

Koho by zajímaly fotografie ze cvičení, ať se podívá na naši elektronickou kroniku z let 1999-2001 nebo z pozdějším dob sem. Tady je pamětní stránka naší kamarádky Markétky, která nás bohužel navždy opustila. Linky na spřátelené oddíly najdete v sekci Ju-Jitsu ve světě.

{-iv-} Last up: 1-09

Ju-Jitsu Praha TJ Sokol Vršovice


IntraWEB
Fórum

jujitsujujitsu.czpočitadlo

Woko hlídá za Vás